ข่าวสารและประกาศ

ทำไมต้องเรียนที่นี่

เพราะเราใส่ใจบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด

เรามีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ห้องเรียน ห้องแลป ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี และห้องนาฎศิลป์

เราไม่ใช่สร้างนักเรียนให้จบการศึกษา แต่เราพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพและการกล้าแสดงออก ให้เขาได้นำพื้นฐานทักษะเหล่านี้ไปประกอบการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้และสัมผัสภาษาและสำเนียงต่างประเทศโดยครูต่างชาติ