ข่าวสาร

News & update

2020-05-22 18:04:37 ข่าวประกาศ

การจัดการเรียนรู้ ช่วงเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ระหว่างช่วงเลื่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ระหว่างช่วงเลื่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ “ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้” ที่คณะครูโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์สร้างขึ้นเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ โดยมีครูที่ปรึกษา และครูผู้ออกแบบกิจกรรม คอยให้คำชี้แนะตลอดกระบวนการการจัดการเรียนรู้ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น Line ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ที่เรียกว่า “การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended-Learning: Online/Offline)” โดยชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คณะครูโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์สร้างขึ้นนั้นใช้สำหรับการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

ทั้งนี้ ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ได้ที่ลิงค์นี้

https://drive.google.com/open?id=1l-PTmBxaTe_OM8TlG1o9rYl3sCvFCPRz