คุยกับผู้อำนวยการ

Talk with director

เงื่อนไขในการพูดคุยกับผู้อำนวยการ

  • ข้อความที่ท่านจะแสดงความคิดเห็นต้องเป็นข้อความที่สุภาพ
  • ข้อความต้องไม่เป็นข้อความที่ลบหลู่ ดูหมิ่น หรือล่วงเกินสถาบันพระมหากษัตริย์
  • หัวข้อที่สร้างใหม่จะไม่แสดงผลในบอร์ดทันทีหลังจากการเพิ่ม แต่จะแสดงผลต่อเมื่อคณบดีได้ตอบแล้ว
  • หากมีข้อความที่ไม่สุภาพและผิดจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ข้อความของท่านจะไม่ถูกตีพิมพ์ออกมาจากระบบ

คุณยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่

ยอมรับ
ไม่ยอมรับ