กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

 
ดำเนินการแล้ว
 
ใกล้ถึงวันเวลา
 
กำลังดำเนินการ
 
ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ ช่วงวันที่ รายการกิจกรรม สถานที่ ปีการศึกษา กิจกรรมของ
1 26 พ.ค. 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
2 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 โรงเรียน
3 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
4 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
5 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
6 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
7 9 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
8 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
9 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมถวายพานพุ่มวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
10 30 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมท้ัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซี ไลฟ์ โอเชียน เวิลด์ 2562 นักเรียน
11 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมDay Camp พระราชกรณียกิจสมเด็จพระราชินีฯ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
12 8 ส.ค. 2562 กิจกรรมDay Camp พระราชกรณียกิจสมเด็จพระราชินีฯ ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
13 9 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
14 13 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมท้ัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 จัตตุรัส วิทยาศาสตร์ 2562 นักเรียน
15 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
16 19 ส.ค. 2562 กิจกรรมข้าวก้นบาตร วัดบางกระดี่ 2562 นักเรียน
17 20 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 กิจกรรมท้ัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 2562 นักเรียน
18 28 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมแข่งขันวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี 2562 นักเรียน
19 2 ก.ย. 2562 - 3 ก.ย. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร วัดโพธิ์พุฒตาล 2562 นักเรียน
20 26 ก.ย. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
21 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายปฐมวัย โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
22 3 ต.ค. 2562 - 5 ต.ค. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี 2562 นักเรียน
23 11 พ.ย. 2562 กิจกรรม Day Camp วันลอยกระทง โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
24 17 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562 ผักสวนครัวรั้วกินได้ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
25 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า/อาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
26 29 พ.ย. 2562 สอบธรรมะ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
27 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรม Day Camp วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
28 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 โรงเรียน
29 17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมธรรมะสอนใจ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
30 22 ธ.ค. 2562 กิจกรรมใส่บาตรปีใหม่ 2562 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 โรงเรียน
31 22 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกินเลี้ยงปีใหม่ครู โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 โรงเรียน
32 27 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวันคริสมาส/ปีใหม่ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
33 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมกีฬาสี/วันเด็ก โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 โรงเรียน
34 26 ม.ค. 2563 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
35 26 ม.ค. 2563 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการนพรัตน์ 62 ธีม"นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย" โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 โรงเรียน
36 11 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563 กิจกรรม Cooking ธีม "อาหารไทย ดังไกลทั่วโลก" โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
37 24 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมเศษวัสดุสร้างสรรค์ ธีม "พลาสติก ขยะสร้างสรรค์" โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 โรงเรียน