กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

 
ดำเนินการแล้ว
 
ใกล้ถึงวันเวลา
 
กำลังดำเนินการ
 
ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ ช่วงวันที่ รายการกิจกรรม สถานที่ ปีการศึกษา กิจกรรมของ
1 26 พ.ค. 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
2 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 โรงเรียน
3 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
4 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
5 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
6 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
7 5 ก.ค. 2562 กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
8 9 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
9 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
10 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมถวายพานพุ่มวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
11 30 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมท้ัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซี ไลฟ์ โอเชียน เวิลด์ 2562 นักเรียน
12 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมDay Camp พระราชกรณียกิจสมเด็จพระราชินีฯ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
13 8 ส.ค. 2562 กิจกรรมDay Camp พระราชกรณียกิจสมเด็จพระราชินีฯ ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
14 9 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
15 13 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมท้ัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 จัตตุรัส วิทยาศาสตร์ 2562 นักเรียน
16 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
17 19 ส.ค. 2562 กิจกรรมข้าวก้นบาตร วัดบางกระดี่ 2562 นักเรียน
18 20 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 กิจกรรมท้ัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 2562 นักเรียน
19 28 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมแข่งขันวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี 2562 นักเรียน
20 2 ก.ย. 2562 - 3 ก.ย. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร วัดโพธิ์พุฒตาล 2562 นักเรียน
21 26 ก.ย. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
22 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายปฐมวัย โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
23 3 ต.ค. 2562 - 5 ต.ค. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี 2562 นักเรียน