กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

 
ดำเนินการแล้ว
 
ใกล้ถึงวันเวลา
 
กำลังดำเนินการ
 
ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ ช่วงวันที่ รายการกิจกรรม สถานที่ ปีการศึกษา กิจกรรมของ
1 20 พ.ค. 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
2 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
3 10 มิ.ย. 2561 กิจกรรมอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 โรงเรียน
4 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
5 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
6 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
7 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
8 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
9 13 ก.ค. 2561 ทัศนศึกษา นักเรียนระดับอนุบาลปีที่1 ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรสาคร 2561 นักเรียน
10 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมวันเข้าพรรษา วัดบางกระดี่ 2561 นักเรียน
11 1 ส.ค. 2561 ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี่ 2-3 ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิลดฺ์ 2561 นักเรียน
12 7 ส.ค. 2561 กิจกรรม Day Camp วันแม่ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
13 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
14 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
15 20 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมข้าวก้นบาตร วัดบางกระดี่ 2561 นักเรียน
16 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ โรงพยาบาลบางประกอก8 2561 นักเรียน
17 5 ก.ย. 2561 - 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร วัดโพธิ์พุฒตาล 2561 นักเรียน
18 22 ก.ย. 2561 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
19 23 ก.ย. 2561 กิจกรรม KIDS CAMP โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
20 4 ต.ค. 2561 - 6 ต.ค. 2561 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จ.ชลบุรี 2561 นักเรียน
21 22 พ.ย. 2561 Day Camp วันลอยกระทง โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
22 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมวันธีรราชเจ้า โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
23 30 พ.ย. 2561 ธรรมะสอนใจ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
24 30 พ.ย. 2561 Day Camp วันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ ๙ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
25 8 ธ.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2561 บุคลากรสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี 2561 โรงเรียน
26 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรมใส่บาตรปีใหม่ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
27 27 ธ.ค. 2561 กิจกรรมวันคริสต์มาส/ปีใหม่ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
28 12 ม.ค. 2562 กิจกรรมกีฬาสี/วันเด็ก โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
29 21 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
30 27 ม.ค. 2562 เปิดบ้านวิชการนพรัตน์61 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
31 27 ม.ค. 2562 กิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
32 12 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 กิจกรรม Cooking ตรีม "อาหารนานาชาติ" โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
33 25 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 กิจกรรมเศษวัสดุสร้างสรรค์ ตรีม "พลาสติก ขยะสร้างสรรค์" โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 นักเรียน
34 9 มี.ค. 2562 งานนพรัตน์สัมพันธ์ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2561 โรงเรียน