กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

 
ดำเนินการแล้ว
 
ใกล้ถึงวันเวลา
 
กำลังดำเนินการ
 
ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ ช่วงวันที่ รายการกิจกรรม สถานที่ ปีการศึกษา กิจกรรมของ
1 26 พ.ค. 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
2 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
3 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
4 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
5 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
6 5 ก.ค. 2562 กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
7 5 ก.ค. 2562 ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
8 9 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
9 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 - 2562 นักเรียน
10 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 - 2562 นักเรียน
11 3 ส.ค. 2562 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 - 2562 นักเรียน
12 6 ส.ค. 2562 กิจกรรมDay Camp พระราชกรณียกิจสมเด็จพระราชินีฯ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
13 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมDay Camp พระราชกรณียกิจสมเด็จพระราชินีฯ ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
14 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
15 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีีที่ 1-2 - 2562 นักเรียน
16 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีีที่ 3-4 - 2562 โรงเรียน
17 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีีที่ 5-6 - 2562 นักเรียน
18 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมข้าวก้นบาตร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 - 2562 นักเรียน
19 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
20 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน
21 20 ส.ค. 2562 กิจกรรมข้าวก้นบาตร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 - 2562 นักเรียน
22 2 ก.ย. 2562 - 3 ก.ย. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร - 2562 นักเรียน
23 26 ก.ย. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง - 2562 นักเรียน
24 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายปฐมวัย โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 2562 นักเรียน