ข่าวสาร

News & update

ข่าว กิจกรรม

ติดตามกิจกรรมของโรงเรียนผ่านปฏิทินการศึกษาได้ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา แล้วบ้านและโรงเรียนจะรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อการสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่สุด

เรียนเชิญเข้าร่วม และให้การสนับสนุนกิจกรรมนพรัตน์เกม ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 อ่านต่อรายละเอียด

  • 1