ข่าวสาร

News & update

2018-07-09 15:46:01 ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนเราค่ะ

ขอแสดงความยินดี...

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ขุนน์พัฒน์ ฤทธิ์ธงไชยเลิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนที่ได้ไปแข่งขันคว้าชัยมาได้ในหลายรายการ เช่น การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ การแข่งขัน Bangkok Championship 2018 เป็นต้น ซึ่งน้องสามารถทำผลงานได้ดีในหลายรายการ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนต้องขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนน้องในการแข่งขันด้วยดีเสมอมา ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องจะประสบความสำเร็จในด้านกีฬาว่ายน้ำและทุกๆเรื่องสืบไป