ข่าวสาร

News & update

2019-05-05 11:39:26 ข่าวประกาศ

กำหนดการเปิดเทอม และชำระค่าธรรมเนียม

ปีการศึกษา 2562

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ขออนุญาตแจ้งกำหนดชำระค่าเทอม และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ดังนี้ค่ะ
1 - 5 พฤษภาคม 2562 ชำระค่าเล่าเรียน และซื้อหนังสือ
2 พฤษภาคม 2562 เปิดเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
13 พฤษภาคม 2562 เปิดเรียนชั้น อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1
14 พฤษภาคม 2562 เปิดเรียนชั้น อนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 2
15 พฤษภาคม 2562 เปิดเรียนชั้น อนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 3
16 พฤษภาคม 2562 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
เหตุผลที่โรงเรียนของเราเปิดเรียนนักเรียนแต่ละระดับชั้นไม่พร้อมกัน เนื่องจากเราต้องการดูแลบุตรหลานที่เป็นดวงใจของท่านให้ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล รวมทั้งประถมศึกษาตอนต้น ที่ต้องการเวลาปรับตัวมากกว่าพี่ๆ ทั้งนี้ เพื่อความพร้อมในการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังค่ะ