กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการแบ่งปันและร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข