กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยจึงแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งให้ดำเนินการจัดงาน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยจัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ ในการนี้ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงาน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์