กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือไทย

ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ จึงจัดพิธีแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสือของนักเรียนโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์