กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม โรงเรียนสีขาว

26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน และมีการฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติตมหันตภัยร้ายแรง เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด