กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กีฬาสีภายใน / วันเด็ก

กิจกรรมกีฬาสีภายในของโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ปีนี้จัดขึ้นเป็นที่ที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อัย ซึ่งจะเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตของนักเรียนต่อไปในอนาคต