กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม Day Camp (ธีม เทิดพระเกียรติ..

เนื่องในวาระอันเศร้าโศกของประชาชนชาวไทย โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และสามารถปฏิบัติได้ จึงเป็นที่มาของกิจกรรม Day Camp ธีม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559