กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม Day Camp (ธีม วีนแม่แห่งชาติ)

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mother Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่ ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์เทิดพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และผู้เป็นแม่ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทราบถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งมีโอกาสได้แสดงออกถึงพระคุณของแม่ จึงได้จัดกิจกรรมDay Camp (ธีม วีนแม่แห่งชาติ) ขึ้น ประจำปีการศึกษา 2559