กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม ไหว้ครู

วันไหว้ครู หรือพิธีไหว้ครู ที่โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์กำหนดจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่คอยสั่งสอน เป็นการเทิดพระคุณของครูที่เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของนักเรียน เป็นประเพณีของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ และนับว่าเป็นวันหนึ่งของปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อครู ที่จะได้มีกำลังใจดูแล สั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี และคนเก่งของสังคมต่อไป