กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์นำเด็กๆ ที่เรียนซัมเมอร์ในโครงการพิเศษ มาทัศนศึกษากันที่นิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซึ่งเป็นนิทรรศการที่เด็กๆ จะได้ชมนิทรรศการที่เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ และได้ทำกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพ ได้รับความรู้ในเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดี แข็งแรง และปลอดภัยจากโรค