กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม นพรัตน์สัมพันธ์ครั้งที่ 18

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์จัดกิจกรรมนพรัตน์สัมพันธ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 18 เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตน้อย ซึ่งปีการศึกษานี้เป็นปีแรกที่นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 รวมถึงนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น อ.3 ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ และเป็นการพบปะกันระหว่างบ้านและโรงเรียน