กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม พิธีบายศรีสู่ขวัญนพรัตน์บัฑิต

พิธีบายศรีสู่ขวัญนพรัตน์บัณฑิต นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กำลังจะจบการศึกษา และออกสู่โลกภายนอก เข้าสู่โลกของการศึกษาต่อ พิธีบายศรี จัดบนพื้นฐานของความเชื่อว่า ทุกคนเกิดมาพร้อมสิ่งนามธรรมที่เรียกว่า "ขวัญ" ซึ่งทำหน้าที่ในการประคับประคองชีวิตให้ราบรื่น การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญให้มาอยู่กับตัว สร้างกำลังใจ ให้มีสติ และไม่ประมาท ‪พิธีนี้จัดขึ้น‎ด้วยรักจากครู‬