กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมวันคริสมาส/ปีใหม่

ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากนายสรอัศม์ ปุงบางกระดี่ ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา บ้างก็จัดงานเล็กๆ ภายในครอบครัว ในหน่วยงาน หรือในองค์กรต่างๆ การจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่มีกิจกรรมและประเพณีที่ดีงาม เช่น การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การมอบของขวัญและขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ การส่งความสุขด้วย ส.ค.ส. ฯลฯ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จึงได้พิจารณาจัดโครงการงานเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพราะนอกจากความสนุกสนานที่ทุกคนจะได้รับแล้วยังได้รับความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของไทยเราและต่างประเทศ และเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งเป็นอานิสงส์ให้เกิดความสุข ความเจริญ ทำสิ่งใดก็จะโชคดี ปราศจากทุกข์ภัยต่างๆ แก่ตนเองและครอบครัว ทางโรงเรียนนพรัตน์จงกำหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป