กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง

ด้วยกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ. ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร