กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และงานแนะแนวจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนมาให้การแนะแนวศึกษาต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)