กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้บุคลากรมีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้น จึงเป็นโจทย์ที่ผู้บริหารต้องการแก้ไขเป็นที่สุด เพราะหากสามารถทำให้มีความผูกพันกับองค์กรและทีมงานที่แน่นแฟ้นเท่าไร การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น บุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคงต้องเป็นผู้สร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นด้วยตัวเอง โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝันให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าและวัฒนธรรมที่องค์กรเป็นอยู่ รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างในองค์กร เพื่อทำให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โรงเรียนนรัตน์พัฒนศาสตร์จึงจัดกิจกรรมพัฒนาบุคคลากร ภายใต้หัวข้อ "รู้เขา รู้เรา รักร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง" ในนวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.