กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม Day Camp พระราชกรณียกิจฯ อนุบาล

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม Day camp วันแม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงงานเพื่อความสุขประชาชน มาเผยแพร่ให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ ในเรื่องพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น