กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม Day Camp พระราชกรณียกิจฯ ประถม

ด้วยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีจัดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้นักเรียนได้เทิดทูนและเผยแผ่พระเกียรติคุณในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นโรงเรียน นพรัตน์พัฒนศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรม Day camp วันแม่ ขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความเคารพต่อมารดา และผู้มีพระคุณผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ตรง เพราะจะทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น