กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

งานนพรัตน์สัมพันธ์

กิจกรรมนพรัตน์สัมพันธ์เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีการศึกษาที่นักเรียนจะได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะ และการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ชื่นชมบุตรหลาน ส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว และร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยระดับชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้จบการศึกษาและเป็นบัณฑิตของโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์