กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมวันคริสต์มาส/ปีใหม่

วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ประชาชนเกือบทุกประเทศทั่วโลกต่างพากันจัดงานเฉลิมฉลองกันโดยทั่วไป ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา บ้างก็จัดงานเล็กๆภายในครอบครัว ในหน่วยงาน หรือในองค์กรต่างๆ การจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่มีกิจกรรมและประเพณีที่ดีงาม เช่น การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การมอบของขวัญและขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ การส่งความสุขด้วย ส.ค.ส. ฯลฯ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จึงได้พิจารณาจัดโครงการงานเทศกาล วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพราะนอกจากความสนุกสนานที่ทุกคนจะได้รับแล้วยังได้รับความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของไทยเราและต่างประเทศ อีกด้วยเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องลงไปในกิจกรรมการเฉลิมฉลอง การเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นในโครงการซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2561