กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

บุคลากรสัมพันธ์

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ในกลุ่มครูทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับคณะครูทุกท่านได้มีกำลังใจในการทำงานและได้ปรึกษาหารือการทำงานในกลุ่มเพื่อนครู ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นในวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ.2561