กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมวันธีรราชเจ้า

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยจึงแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งให้ดำเนินการจัดงาน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 เพื่อน้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยจัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ในการนี้ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงาน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561ณ สนามโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์