กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม Day Camp วันแม่

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม Day camp วันแม่ ในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัด Day camp ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนให้ครบทุกกลุ่มสาระ และจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการวันสำคัญ ในกิจกรรมวันแม่ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ