กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และแจกแผ่นพับต่อต้านยาเสพติดในชุมชน และมีการฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติตมหันตภัยร้ายแรงเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด