กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

วันเปิดบ้านวิชาการนพรัตน์ 59

กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ เป็นวันที่ผู้ปกครอง และชุมชนภายนอกจะได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน และชื่นชมผลงานของนักเรียน ซึ่งจะถูกนำมาแสดงเป็นกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานอนุบาล และเนอสเซอรี่ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระศิลปะ นาฎศิลป์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถร่วมกิจกรรมกับนักเรียน และชื่นชมความสามารถของนักเรียนได้ทุกระดับชั้น