กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ด้วยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีจัดให้ เป็นวันแม่แห่งชาติพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักใน พระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมวันแม่ จึงร่วมกันจัดทำโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณเปรียบได้กับเป็นพระในบ้าน และเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก